— Angrepet skjedde utenfor banken der statsansatte og andre hadde møtt opp for å hente lønnen sin, sier Ahmad Zia Abdulzai, talsmann for myndighetene i Nangarhar-provinsen, til AFP.

— De fleste av de drepte og sårede er uskyldige sivile, men det ser ut til at noen politimenn også er drept, sier han.

Åstedet ligger også i nærheten av en rekke offentlige kontorer og markeder. Angrepet skjedde midt i rushtiden.

— Å utføre terrorangrep i byer og på offentlige steder er de feigeste terrorangrepene mot uskyldige sivile, sier Afghanistans president Ashraf Ghani.

Taliban pleier å innlede sin våroffensiv mot utenlandske styrker og myndighetene i april. Men opprørsgruppen, som ofte tar på seg ansvar for angrep den har utført, nekter for å ha noe med angrepet å gjøre.