— Paven ber alle motsette seg enhver mulighet å spre hat på, fordi det underminerer muligheten for sameksistens på tvers av nasjonale, religiøse og kulturelle forskjeller, sier Vatikanets talsmann Federico Lombardi i en uttalelse.

— Uansett motivasjon er dødelig vold avskyelig og kan aldri forsvares, sier Lombardi.