Tidligere i høst kom en omfattende amerikansk rapport som slo fast at hele 850 «kvalitetsproblemer» ved flyene var oppdaget ved utgangen av mars i år. Over 13 prosent av utrustningen på flyene måtte enten forkastes, forbedres eller repareres i løpet av de siste to årene, skriver Dagens Næringsliv.

— Utviklingsprogrammet for F-35 har ikke levd opp til forventningene. Vi undervurderte en rekke utfordringer, men nå er programmet tilbake på rett kurs, mener direktør Steve O'Bryan hos produsenten Lockheed Martin.

På en pressekonferanse for utenlandske journalister onsdag morgen lokal tid understreket kundeansvarlig Joel Malone i Lockheed Martin at funnene i rapporten er seks-sju måneder gamle.

— Over 80 prosent av feilene er siden utbedret. De resterende 20 prosentene vil være i orden innen april 2014, sier Malone til Dagens Næringsliv.

Han sier at for tre år siden var utviklingen av de avanserte flyene bak skjema, men at utviklingen nå følger den nye tidsplanen de måtte legge, og at prisen per fly vil falle kraftig framover.

De 52 nye flyene vil koste Norge 62,6 milliarder kroner.