• Millioner av barn lever fortsatt i dyp fattigdom, men småbarnsdødeligheten har falt kraftig de siste 40 årene. Foto: REUTERS/SCANPIX FOTO: NICKY LOH

Flere barn overlever

Andelen barn som dør før de fyller fem år har falt med 60 prosent siden 1970.