De fem ofrene er alle over 70 år gamle og utgjør til sammen en tredel av befolkningen i den vesle landsbyen i Yamaguchi vest i Japan. Tre av dem ble funnet døde i to nedbrente bygninger, mens de to siste ble funnet slått i hjel.

Politiets hovedmistenkte er en 63 år gammel beboer i landsbyen. Hjemme hos ham fant politiet en haiku festet til vinduet. Haiku er en tradisjonell form for japansk poesi med 17 stavelser fordelt på tre linjer.

«Stikke i brann / røyk gir vellyst / til en landsens mann», lød diktet.