Morsy overrasket alle da han søndag bestemte at majlis al-shaab — underhuset i den egyptiske nasjonalforsamlingen - skulle tre sammen igjen. Underhuset ble oppløst av militærrådet før presidentvalget i juni fordi grunnlovsdomstolen bestemte at valget i fjor høst ikke hadde gått riktig for seg.

Grunnlovsdomstolen gjorde det mandag klart at Morsys ordre er ugyldig.

— Alle grunnlovsdomstolens avgjørelser og beslutninger er endelige og kan ikke ankes. De er bindende for alle statlige institusjoner, het det i en erklæring fra domstolen mandag.

Boikottet

Men majlis al-shaab samlet seg likevel tirsdag. Nasjonalforsamlingens president, Saad al-Katatni, understreker at de folkevalgte ikke bestrider domstolens kjennelse. Hensikten er å få en ankedomstol til å gjøre en juridisk vurdering.

— Det er ingen annen agenda, sier Katatni, som i likhet med Morsy har bakgrunn i Det muslimske brorskap.

Flere liberale og sosialistiske representanter boikottet samlingen, og noen beskrev Morsys trekk som et konstitusjonelt kupp.

Må beklage

Dommernes fagforening fulgte natt til tirsdag opp med et ultimatum til den nyvalgte presidenten og ga ham 36 timer på å omgjøre avgjørelsen sin.

— Han må også gi en klar og uforbeholden unnskyldning til dommerne og det egyptiske folk for å ha trosset de rettslige myndighetene. Svarer han ikke på dette, vil det komme smertefulle tiltak når tiden er moden, sa lederen for dommernes fagforening, Ahmad al-Zend.

Avgjørelsen om å sammenkalle det oppløste underhuset blir av mange tolket som en utfordring av både militæret og dommerstanden, som begge er mektige institusjoner med sterke røtter i det tidligere regimet til Hosni Mubarak.

Morsys avgjørelse fratar militæret fullmaktene de fikk da de oppløste underhuset. Ifølge presidentens ordre skal underhuset kun sitte til en grunnlov er på plass og nyvalg er blitt holdt. Underhuset skulle i utgangspunktet utpeke en forsamling som skal forfatte en ny grunnlov, men krangelen om hvem som skal sitte i forsamlingen har ført til at prosessen har stanset opp.

Støttemarsj

Islamistene i Det muslimske brorskap har oppfordret til en såkalt millionmarsj i Egypts gater tirsdag. Generalsekretær Mahmoud Hussein understreker overfor avisen Al-Ahram at dette ikke er en støttedemonstrasjon for Morsy, men snarere for avgjørelsen hans.

— Brorskapet organiserer demonstrasjonen for å slutte seg til massene som er glade for nyheten om at underhuset er kalt sammen igjen, sier Hussein.

Morsy var et sentralt medlem av brorskapet og ledet dets politiske fløy Frihets- og rettferdighetspartiet (FJP) inntil han ble tatt i ed i juni.

FJP sitter med rundt 40 prosent av plassene i underhuset og har et klart flertall sammen med de mer ytterliggående salafistene.