Kardinalene som skal utpeke en ny pave, vil tirsdag starte valgprosessen — det såkalte konklavet - bak lukkede dører i Det sixtinske kapell.

I denne prosessen spiller skorsteinen over kapellet en helt sentral rolle. Svart røyk er et signal om at kardinalene fortsatt ikke er blitt enige om hvem som skal overta pavestolen. Men når en avgjørelse er tatt, forteller kardinalene det til omverdenen ved å la hvit røyk stige opp av den gamle pipa.

Konklavet varer vanligvis i to- tre dager. De lengste konklavene har vart i fire dager.