Håpet om at diktatoren Saddam Husseins fall skulle føre til en langt bedre situasjon for menneskerettighetene, er ikke innfridd, slår generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty i Norge fast.

— Man skulle forvente at han ble erstattet av myndigheter som respekterte menneskerettighetene. Nå vet vi at det ikke var tilfelle, selv om vi har sett noen forbedringer, sier han.

Amnesty International la mandag fram sin årsrapport om situasjonen for menneskerettighetene i Irak. Den er dyster lesning.

Massive overgrep

For folk flest er det konflikten mellom de ulike folkegruppenes væpnede militser som skaper størst problemer.

— Vanlige irakere lever i en slags kryssild mellom myndighetene, militser knyttet til partier og væpnede grupper som målretter angrepene mot sivile, sier Egenæs til NTB.

Antall angrep har økt markant i Irak etter nyttår, men antall drepte gikk noe ned fra januar til februar, da i alt 220 personer ble drept.

Antall drepte har vært markant høyere dette året enn i de tre siste månedene i fjor, og ofrene er for det meste sivile irakere.

Volden toppet seg i den borgerkrigslignende tilstanden i 2006 og 2007, men er sterkt redusert siden den gang.

Tortur og straffrihet

Diplomater anslår at Iraks mange ulike sikkerhetsorganer holder omkring 10.000 terrormistenkte personer innesperret, skriver The Economist. Uforholdsmessig mange av dem skal være sunnimuslimer.

Tortur er fortsatt utbredt i Iraks fengsler. Særlig utsatt er fanger som pågripes i henhold til antiterrorlovgivningen, og som blir avhørt mens de sitter i isolat.

— Sikkerhetspersonell som utfører torturen, nyter full straffrihet, skriver Amnesty.

- USA involvert

Organisasjonen får støtte i sine konklusjoner fra Human Rights Watch.

«Menneskerettssituasjonen i Irak er fortsatt elendig, særlig for fanger, journalister, aktivister og kvinner og jenter. Sikkerhetsstyrker fortsetter med vilkårlige pågripelser og tortur av fanger», skriver menneskerettsgruppen i sin Irak-rapport for 2013.

BBC Arabic og avisen The Guardian avslørte nylig at USA samarbeidet med væpnede sjiagrupper i Irak som drev hemmelige fengsler og tortursentre.

I en ny dokumentar hevder både amerikanske og irakiske kilder at amerikanerne samarbeidet med sjiamilitser som torturerte fanger. USA har nå startet gransking av anklagene.

Mange henrettelser

Også at minst 447 fanger er blitt henrettet siden dødsstraff ble gjeninnført i 2005, vekker bekymring.

— Det er spesielt grusomt at mange fanger blir dømt til døden etter urettferdige rettssaker, sier Hassiba Hadj Sahraoui, som leder Amnestys Midtøsten- og Nord-Afrika-program.

Mange fanger hevder seg dømt til døden på bakgrunn av tilståelser de har avgitt under tortur, forklarer hun.

Iraks justisdepartement har bekreftet minst 129 henrettelser i fjor, men gitt liten informasjon om fangene. Saddam Hussein ble selv henrettet i 2006.