Valgsjokket

Denne mannen rystet i natt hele det politiske prosjektet til Barack Obama.