7.000 pasienter evakueres i New York

I påvente av at orkanen Irene skal treffe byen, har myndighetene i New York besluttet å evakuere 7.000 pasienter fra sykehus og pleiehjem i lavtliggende områder.