- De døde for vår sikkerhet

Sorgtung forsvarsminister på minnemarkering for falne soldater i Maimana.