Den årelange debatten om hvordan regjeringen skal hanskes med en kjennelse i høyesterett som gir adgang til abort om morens liv er i fare, ble gjenåpnet etter at en kvinne døde i fjor som følge av at hun ble nektet abort da fosteret døde.

Dødsfallet til Savita Halappanavar førte til omfattende protester fra dem som er imot Irlands nesten totale forbud mot abort, men også motdemonstrasjoner blant dem som ikke vil ha noen oppmykning overhodet.

Dødsfallet viste at loven er uklar, og at leger derfor risikerer å komme i en juridisk klemme om de foretar en abort.

Selv om den katolske kirkens innflytelse er redusert siden 80-tallet, og yngre, mer sekulære generasjoner vil ha en liberalisering og reiser over Irskehavet for å ta abort i Storbritannia, er opinionen fortsatt delt.

Regjeringens forslag som ble lagt fram tirsdag, innebærer at abort kan tillates om morens liv er i fare, inkludert om det er fare for selvmord som følge av graviditeten.

Regjeringen forventer at alle medlemmer av regjeringspartiet Finn Gael stemmer for forslaget, men flere har likevel allerede gjort det klart at de vil stemme imot. Noen er imot abort uansett, mens andre frykter at å inkludere selvmord som kriterium, i praksis vil åpne for fri abort.