Over halvparten av passasjerene om bord i flyet fra Amsterdam til Kuala Lumpur, var nederlendere. Flere av dem var på vei til den internasjonale aidskonferansen i Australia.

Blant de omkomne er Joep Lange, som har forsket på hiv/aids i over 30 år og kjempet for billig tilgang på hivmedisiner i fattige land.

— Det var alltid en stor glede å jobbe med Joep, for han kom alltid med nye ideer og han aksepterte aldri at noe var umulig å oppnå. Han kjempet en utrettelig kamp for hivbehandling i Asia og Afrika, sier professor David Cooper, som jobbet tett med Lange.

I tillegg til nederlenderne var 44 av personene på flyet fra Malaysia, melder BBC.

De øvrige passasjerene fordeler seg på følgende nasjonaliteter:

27 fra Australia

12 fra Indonesia

9 fra Storbritannia

4 fra Tyskland

4 fra Belgia

3 fra Filippinene

1 fra Canada

1 fra New Zealand