Det er ikke noe vann igjen, men boreprøver og en kjemisk analyse av steinene antyder at det kan ha vært sjøvann der for milliarder av år siden.

Steinene bar tegn på karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel, noe som tyder på at de har vært i kontakt med vann, heter det i en artikkel i tidsskriftet Science.