RAF-medlem løslatt på prøve

En tysk domstol har bestemt at tidligere medlem av Røde Arméfraksjon (RAF) Brigitte Mohnhaupt skal løslates på prøve.