- Vi svarer kanskje «ja» eller «nei»

De drapstiltalte nordmennene i Kongo vurderer å bryte tausheten under forsvarsadvokatenes avslutningsprosedyre tirsdag.