- Et stort hull

Skarpt kritikk av rettsvesenet i Kisangani.