Har stengt alle atomanlegg

Nord-Korea har stengt alle sine fem atomanlegg, bekrefter FNs atomenergibyrå IAEA.