Chavez får støtte for grunnlovsreformer

Nasjonalforsamlingen i Venezuela har gitt sin foreløpige godkjennelse av forslagene om grunnlovsreformer som president Hugo Chávez har fremlagt.