– Ingen spor etter utslipp fra MS «Nordkapp»

Ifølge Hurtigruten Group er det ingen spor av forurensning i Antarktis etter MS «Nordkapp»s grunnstøting i forrige uke.