WHO ber Europa ta fugleinfluensaen på alvor

Europeere bør vokte seg vel for å tro at fugleinfluensaen ikke kan bli et alvorlig helseproblem, advarer en ekspert fra Verdens helseorganisasjon (WHO).