3200 gruvearbeidere reddet

Alle de 3.200 gruvearbeiderne som var innesperret i en gullgruve i Sør-Afrika er reddet ut.