Håper på ny EU-traktat før jul

Det er en gryende enighet blant EU-landene om å forsøke å løse dagens institusjonelle krise før nyttår.