Pakistan og India utveksler atom-informasjon

Pakistan og India utvekslet på årets første dag lister over sine atomanlegg som et ledd i en avtale fra 1988.