Islands regjering vil søke om EU-medlemskap

Islands regjering vil be Alltinget om å godkjenne at regjeringen leverer en søknad om EU-medlemskap, opplyser Islands statsminister.