Russland varsler snarlig våpenavtale med USA

Russland vil etter alt å dømme snarlig inngå en avtale med USA om reduksjoner i tallet på offensive kjernefysiske våpen, sa Russlands utenriksminister Igor Ivanov fredag.