Besegler Mirs endelige skjebne

Russland forplikter seg formelt til å ødelegge romstasjonen Mir. Nedstyrtingen vekker internasjonal bekymring.