Flere land innstiller importen av storfe fra USA

Japan og Sør-Korea, to storkunder av amerikansk storfekjøtt, samt Singapore, Hongkong, Malaysia, Taiwan og Sør-Afrika har innstilt importen av storfekjøtt fra USA inntil videre.