Tyskland ligger etter på høyere utdanning

Tyskland ligger godt etter andre industrialiserte land når det gjelder høyere utdanning.