Skummel skotsk spøkelsesjakt

Deltakere forteller om tilsynekomster og fysisk kontakt med de hinsidige etter en spøkelsesjakt i Edinburgh.