Terrorismens tidsalder

Den største terroristaksjonen i verdenshistorien blåste et digert hull i den vestlige verdens trygghet. Det var kulminasjonen av 30 års oppbygging til terrorismens tidsalder.