Katolske jenter gikk til skolen med bombefrykt

Politiet eskorterte også torsdag katolske skolejenter gjennom en urolig protestantisk bydel, uten at noe alvorlig inntraff. Onsdag holdt jentene på å bli rammet av en brannbombe.