Tømmer seg på bukkeritt

Bukker har så mye sex i parringssesongen at de går tomme for sperm, hevder forskere.