Gerilja bombet by og åpnet fengsel

Den marxistiske FARC-geriljaen angrep en liten by med bomber og granater før de brøt seg inn i fengselet og satte 73 fanger fri.