Strid om Plutos planetstatus

Pluto er ikke en planet men en stor isete sten, i følge et amerikansk museum. Nedgraderingen strider mot internasjonale overenskomster.