Krigen fortsetter til fredsstyrke er på plass

FN-drøftingene fortsetter i håp om en rask avtale, men man er uenig om den praktiske veien til fred må overvinnes først.