- Sterk reaksjon mot Nord-Korea

Økonomiske sanksjoner og våpenboikott er reaksjonen fra FNs sikkerhetsråd etter Nord-Koreas prøvesprengning. Nord-Korea kaller vedtaket en «krigserklæring».