Branns mest effektive spiller

Han gjør lite av seg. Men det er når Helge Haugen (24) er på laget, at Brann er best.