Michael Jackson renvasket

Det var ville gledesscener utenfor rettssalen i Santa Maria da verdens mest berømte mann, popstjernen Michael Jackson, i går ble frifunnet på alle ti tiltalepunktene i anklagen.