Klimaendringene kan utrydde verdens fugler

Tre av fire fuglearter kan dø ut dersom klimaendringene fortsetter som i dag, advarer Verdens Naturfond (WWF).