Vil styrke samenes stilling

Samenes stilling som urfolk bør styrkes, mener en felles nordisk ekspertgruppe som har utarbeidet et utkast til en nordisk samekonvensjon.