Kraftig økning i antall drepte sivile i Irak

Tallet på sivile irakere drept i voldshandlinger økte kraftig i november, ifølge tall fra det irakiske innenriksdepartementet.