Pårørende må kontakte politiet

Alle pårørende og nære familiemedlemmer til personer som er savnet i katastrofeområdene, blir bedt om snarest å kontakte sitt lokale politi.