USA erkjenner at isbjørnen er truet

USA foreslår å sette isbjørn på lista over truede dyrearter som følge av smelting av isen i Arktis.