Mistenker Spania-nordmenn for trygdejuks

En nordmann i Spania er anmeldt for omfattende trygdebedrageri, men får likevel beholde trygden.