52 barn under 18 år savnet

52 barn og unge under 18 år er savnet etter flodbølgen i Asia 2. juledag. Av disse er det 28 barn under 10 år.