Slike forbrytelser vil også være myndighetens høyeste prioritet i år, påpeker domstolen.

De siste årene har uroen vært økende i regionen Xinjiang, som er hjem for uiguriske separatister, mange av dem voldelige. Også i Tibet rapporteres det stadig om folk som setter fyr på seg selv i protest mot Kinas styre.

Kina har lovet hardere straffer for dem myndighetene kaller voldelige terrorister og er i ferd med å innføre sin første antiterrorlovgivning. Menneskerettighetsgrupper frykter en slik lov bare vil styrke kommunistpartiets makt ytterligere til å definere terrorisme og terroraktiviteter så bredt at det i praksis omfatter all opposisjon.