På en fanside for et voldelig dataspill skrev Lanza at han var imponert over hva Breivik hadde gjort, ifølge avisen New York Daily News. Lanza hyllet også andre kjente massedrapsmenn.

Men etter hvert skriver Lanza at det faktum at Breivik ga uttrykk for å ha politiske motiver bak 22. juli-massakren, gjør ham litt mindre «ekte massedrapsmann».

Lanza drepte 20 førsteklassinger og seks ansatte ved barneskolen Sandy Hook i Newton i Connecticut 14. desember 2012 før han til slutt tok sitt eget liv. Før han startet drapsraidet på skolen, hadde han drept sin egen mor i hjemmet deres.