Til nå har over 2.200 mennesker blitt bekreftet omkommet, men myndighetene frykter at tallet vil stige til 4.500.

Flere hjelpeorganisasjoner er på plass i Nepal, men vanskelig terreng og ødelagt infrastruktur gjør det vanskelig å få fram viktige livreddende hjelp som befolkningen trenger.

— Så mye som 20 prosent av befolkningen fryktes å være berørt av jordskjelvet. Mange er døde, enda flere er skadd og mange har mistet hjemmene sine. Situasjonen er ganske kaotisk og uoversiktlig, sier Wang til NTB.

Har ikke full oversikt

Redd Barna har totalt 465 lokalt ansatte i Nepal, omkring 200 av dem er i Katmandu, som bidrar med hjelpearbeidet.

— Vi jobber nå med å få full oversikt over staben vår. Så er det viktigste å sikre barn, som enten har kommet bort fra foreldrene sine eller som lever uten tak over hodet, sier Wang.

Flyplassen i Katmandu er stengt ut dagen, noe som forverrer hjelperarbeidet ytterligere, forteller generalsekretæren.

— Et jordskjelv har vi fryktet veldig lenge. Derfor har man også gjort flere forebyggende tiltak og sikret sykehus og helsestasjoner. Så spørs det om det er operativt nå, sier hun.

Livredde

CARE har allerede 150 ansatte i Nepal, i tillegg er organisasjonens nødhjelpseksperter fra hele verden på vei.

CAREs nødhjelpskoordinator i Katmandu, Santosh Sharma, forteller at overlevende har overnattet ute, bekymret og redde for ødeleggende og kraftige etterskjelv.

— Folk lager seg midlertidig overnatting med det de har. Jeg ser kvinner og barn som lider. De oppholder seg utenfor husene sitt og er redde for å gå inn. Det er ingen elektrisitet, og snart vil det også bli lite vann. Folk samler sammen det de har av felles ressurser, men det kommer snart til å bli mangel bade på mat og vann, forteller han.

- Vanskelig og tidkrevende

Den norske beredskapsstyrken NORCAP jobber nå med å organisere eksperter som skal reise til Nepal.

Beredskapssjef Benedicte Giæver forteller at de skal bistå med vann, sanitære forhold, husly og beskyttelse - spesielt barn og andre sårbare grupper - i tillegg til gjenoppbygging. Hun legger til at hjelpearbeidet kommer til å bli vanskelig og tidkrevende.