Evakuering på Grønland etter jordskjelv, tsunami og oversvømmelser

Beboere langs vestkysten av Grønland evakueres etter store oversvømmelser utløst av en tsunami som følge av et jordskjelv lørdag kveld.